Spørsmål om støtte en kvinnelig student i Kenya.

Vi har fått et spørsmål fra en familie vi samarbeider mye med i Kenya om støtte til studie for deres datter i 2 år. Studenten har arbeidet i kristent media arbeid i Tanzania og skal studere på et universitet i Arusha i Tanzania.

Planene er å gjennomføre en Master Degree in Business Administration. Studietiden er to år og vil koste tilsammen 320 000 kenya shilling, det tilsvarer kr. 22 860. Betaliningen er delt opp i 4 bolker (2 hvert år) og koster kr. 5715 (med dagens kurs). Dette blir et mnd beløp på kr.955.

Om det er noen som kan tenke seg å ta ansvar for dette prosjektet ønsker vi kontakt med deg snart.

Å hjelpe unge afrikanere til yrkesutdannelse er virkelig hjelp til selvhjelp.

Du vil dag få opplyst navn, bilder og mer informasjon om personen og familien.