Stor festdag på Wema skole fredag den 6.juni.

Barn fra Faraja Childrens Home synger på åpningsfeste på Wema skole.
Barn fra Faraja Childrens Home synger på åpningsfeste på Wema skole.

Gunnar Hamnøy var med på nyåpning av barneskolen på Wema, sist fredag.

De 24 barna som bor på Farja Childrens Home på Wema, en landsby sør for Mombasa i Kenya, går på landsbyskolen på Wema som ble totalt renovert.
Det går i alt 420 barn på skolen.

NSP Aid har bygd opp og betaler driften av barnehjemmet, og leder av NSP Aid Gunnar Hamnøy besøkte skolen høsten 2013.
Skolen var da i svært dårlig forfatning, og hadde behov for en omfattende ombygging og reparasjon.
Veggene var i ferd med å falle ned, taket var ødelagt, alle vinduer, dører var borte, gulvet var oppløst og bestod av jordgulv. Sandloppene var plagsomme for barneføttene.
Skolen var lite egnet til opplæring.

Det ble bestemt at NSP Aid skulle betale kostandene med en total rehabilitering av skolen.
Mange barneskoler i Afrika er svært enkle og i dårlig stand, slik og så skolen var på Wema.

Fredag den 6. juni møttes folket i landsbyen til stor fest, sammen med skolebarna, lærere, lederne fra moskeen og kirken.
Jakob Blom og Gunnar Hamnøy fra NSP Aid var også med på festen, og fikk oppleve stor takknemlighet og masse takk for gaven fra Norge.
Skolebarna sang og underholdt, skolelederen, folk fra off. administrasjon, kirken, Farja Childrens Home og landsbyen talte og takket.
Gunnar Hamnøy fikk æren av å klippe snora som skulle markere åpning av skolen.
Alle gjestene ble servert pilao, en matrett som blir brukt til bryllup.