Stor giverkonsert i Gomerhuset i Skodje.

Fredag den 4. november var det stor konsert i Gomerhuset i Skodje (konserthuset i Skodje). Ungdomskoret Respons, Chorlotte og Magne Fremmerlid, Tor Rødset og Arnliot Brandal sang og spilt. Harpemusikk av Annette Sollie Hagen. Gunnar Hamnøy ledet og Svein Arild Endal viset flotte bilder fra Kenya.

Dette ble en flott samling med mye folk. Mange melde seg som nye faddere for barna i slummen i Nairobi. Takk til alle som deltok.