Stor Kenya kveld i Skodje.

Tirsdag 3.mars var det stor Kenya kveld i Skodje bedehus.Det møtte opp svært mye folk fra hele distriktet, mange som kom er faste givere til prosjekter i regi NSP Aid, og slike som har vært med på turer til Kenya som Gunnar Hamnøy har invitert til. På samlingen møtte også 4 ordførere i Skodje som har vært engasjert i det kommunale vennskaps arbeidet mellom Skodje og Voi kommune i Kenya. Tidligere ordførere: Per Stette, Ole Stokke og Modulf Hareide. Terje Vadset er ordfører i dag. Se bilde av dem på møtet.

Sokneprest Per Inge Vik hadde andakt, Arne Walderhaug viste bilder fra Kenya og flere andre deltok på samlingen. Det ble gitt ens tor kollket til arbeidet mellom barna og 12 nye gaveløfter ble gitt etter møtet.