Stor samling i Misjonssalen i Myrabakken i Spjelkavik torsdag 15. mars kl.19.

Det ble en flott samling MIsjonssalen i Spjelkavik den 15.mars. Det kan godt med folk for å høre nytt fra arbeidet og lytte til flott sang og musikk. Sangeren Stine Hole Ulla sang og musikk av Jan Hovden. Hovden har arbeidet som musikk professor i Bergen i mange år.

 Det kom inn mange penger denne kveld også, i tillgg til flere faste givere.