Stor utfordring med skolebøker!

Vi har fått en stor utfordring og mulighet til å hjelpe mange barn i slummen. Elevene på de to skolene som vi støtter trenger flere skolebøker. Sammen med Heart to Heart i Nairobi og giverne i NSP Aid, tilbyr vi nå skolegang til nesten 1000 barn. Det gir dem muligheten til å skape en fremtid som er bedre enn bakgrunnen deres fra Kibera-slummen og Kawangware-slummen. Mange av de som får hjelp, velger selv å hjelpe tilbake når de har fått utdanning og jobb. Derfor nytter det å hjelpe, og hjelpa har ringvirkninger.

Dersom 35 givere kan betale kr 300 pr. måned vil det, over to år, gi 15 bøker til 35 barn. Det utgjør en stor forskjell i deres liv og utdanning.

Vi trenger nærmere kr 10 000 totalt pr. måned for å oppnå målet. Kan du være med å hjelpe oss med skolebøker? Vi kan opprette en fast giveravtale.

 

Kontakt oss for et skjema du kan fylle ut: post nsp-aid.com


Du kan også bruke Vipps 10700 eller bankkonto 1503 25 02366. Husk å merke gaven "skolebøker".

Det er flott om du kan dele oppfordringen med venner og bekjente. Desto snarere H2H får kjøpt inn bøker til de unge skolebarna, desto større uttelling får det i skolegangen. Vi håper på å oppnå målet. Det vil hjelpe mye.

Les mer om arbeidet i slummen: https://www.nsp-aid.com/sider/prosjekter/skolegang-til-foreldrelose-barn/178/

Tusen takk til de som allerede hjelper, og husk å ta kontakt med oss om dere lurer på noe!