Store summer samlet inn av elever til NSP Aid dette skoleåret i Møre og Romsdal.

I de siste dagene har daglig leder i NSP Aid Gunnar Hamnøy vært rundt på skolene for å takke for den store innsatsen også dette året for prosjekter i Kenya.
Opplegget er i samarbeid med elevrådene på den enkelte skolen og administrasjonen på skolen.
De fleste skolene er med på et prosjekt for å bygge barnelandsbyer i Kenya, Malaika Villages.
Den første landsbyen ble åpnet 29.02. med mange deltakere fra Norge.
Et av bolighusene som ble åpnet har fått navnet «Sunnmøre Home 1», det finansiert av penger elever ved vgs på Sunnmøre samlet inn sist skoleår.
Det som er samlet inn i år skal finansiere et nytt bygg på den nye utbyggingen utenfor Nairobi. Byggearbeidet fikk en brå stopp med Corona epedemien.

Dette er samlet inn til Malaika Villages i Kenya:

Haram vgs kr 98 177, Borgund vgs 209 275, Herøy vgs kr 62 554, Ulstein vgs kr 175 422 og Spjelkavik vgs 128 430, kr 38 529 til stipend for elever på en vgs i Arba Minch i Etiopia.

Ålesund vgs (Latingskolen og Volsdalsberga) samlet inn kr 158 132 til Kawangware skole i slummen i Nairobi, en skole for 650 barn.

 

I tillegg til dette har elevene på Ørskog skole samlet inn kr 25 575, Ålesund Folkehøgskole kr 25 000, Høgtun folkehøgskole kr 60 000 og Møre baren og ungdomsskule Herøy samlet inn kr 124 894.

Til sammen blir dette kr. 1 067 452.

Denne store innsatsen blir videreført kommende skoleår ved de fleste skolene.