Takk for all støtte i 2016.

Hilde er med i styret for NSP Aid og jobber hos Kynningsrud as. Firmaet Kynningsrud as er en stor giver til NSP Aid og medlem
Hilde er med i styret for NSP Aid og jobber hos Kynningsrud as. Firmaet Kynningsrud as er en stor giver til NSP Aid og medlem

Året 2016 har vært et godt år for oss i NSP Aid, mange oppmuntringer har det vært. I Kenya får barna på Faraja Childrens home et godt liv, de 40 barna i Voi får skolegang, mat og klær, i Kibera og Kawangware slummene i Nairobi får 1000 barn mulighet til skolegang.

Heart to Heart i Nairobi, som er den organisasjonen NSP Aid støtter, gjør en flott insats for ¨å hjelpe barn. I tillegg til skole beetaler NSP Aid for flere matprogrammer også, både i Kibera og Kawangware.

Utenfor Voi fortsetter arbeidet med å komme i gang med barnelandsbyen Malaika, vi venter på noen offentlige dokumenter før vi kan starte opp. Ting tar tid også i Afrika.

I Etiopia gir vi skolestøtte til noen av studentene som går på Tabor College, og noen flere på Arba Minch Yrkesskole. i Geresse hjelper vi mange unge som sliter med forsjellige handicap med skole.

 

Vi ønsker å sende en varm takk til alle dere som er med å gjør dette mulig, å hjelpe barn og unge til et bedre liv. God jul.