Takk for gave til drivhus.

NSP Aid har mottat et gave fra et ektepar til betaling for drivhuset som er bygd på Farja Childrens Home. Gaven er på Kr 25 000 og dekker alle kostnadene med å kjøpe inn og montere drivhuset .