Takker for støtte til studier.

Misjonær Solveig Klungsøyr har budd og arbeidet mange år på Arba Minch Yrkesskole i Etiopia. Hun besøkte skolen for noen for kort tid siden og snakket med noen av elevene som får støtte til skolegang av givere gjennom NSP Aid. Jenta med krykker heilt til høgre på bildet heter Kebebush Shita, og er fra Geresse. Ho går første året på IT, informasjonsteknologi. Ho er invalid, sannsynligvis etter polio, og kan bare gå med krykker. Hun har nå søkt om å få bo på internat inne på skolens området. Kebebush var utrolig glad for den sjansen hun nå hadde fått til å gå på skole videre, og takker for det er noen i Norge som stiller opp og bidrar.