Tante Berget Vicky

Denne historien har vi fått fra vår samarbeidspartner Heart 2 Heart i Nairobi. Bilder og fortelling er delt etter samtykke.
Når Coronavirus herjer verden, har det hatt en betydelig innvirkning på familier i forskjellige måter, og på forskjellige nivåer. I Kenya, har familier med lav inntekt og ingen inntektsmuligheter blitt hardt rammet. Dette er historien om Victoria - en babyjente født under pandemien. Hvordan hun mistet moren sin og hvordan hun har det blir oppdratt av sin tante. En enslig mor i Kawangwareslummen i Nairobi

Denne historien har vi fått fra vår samarbeidspartner Heart 2 Heart i Nairobi. Bilder og fortelling er delt etter samtykke.

Når Coronavirus herjer verden, har det hatt en betydelig innvirkning på familier i forskjellige måter, og på forskjellige nivåer. I Kenya, har familier med lav inntekt og ingen inntektsmuligheter blitt hardt rammet. Dette er historien om Victoria - en babyjente født under pandemien. Hvordan hun mistet moren sin og hvordan hun har det blir oppdratt av sin tante. En enslig mor i Kawangwareslummen i Nairobi.

 

Victoria ble født i april 2020, knapt en måned etter den første Coronavirus-saken ble erklært

i landet vårt. Moren hennes, Gladys Anyanga ble syk kort tid etter. Tilstanden hennes forverret seg raskt, og hun døde på Kenyatta nasjonale sykehus to måneder senere. På det tidspunktet visste ikke familien hva Gladys døde av. Hun ville ikke dele sin helsetilstand med andre, men etter hennes død viste det seg at hun hadde vært HIV-positiv og at det var dette som førte henne inn i sykdommen. Det å få HIV fører til stigmatisering og hun ville nok skjule dette for sine nærmeste omgivelser.

Beatrice er tante til babyen, og tok med seg spedbarnet til kontroll for å evnt avdekke HIV hos henne også. Det ble også bekreftet at barnet hadde HIV senere. I starten var det Vickys bestemor som tok henne med seg ut på landsbygda for å ta vare på babyen. Men slik forholdene er, endte det med at tanten Beatrice har tatt ansvaret for det lille barnet. I tillegg til å ta var på Vicky, har tante Beatrice sine egne tre barn. Disse bor nå sammen i slummen og må klare seg på svært små ressurser.

Beartrice selger maandazis (lokale smultringer) i en liten bod i slummen, men dette gir ikke nok inntekter til å forsørge de fire barna, samt betale husleie. Hun ligger nå flere måneder etter med husleien, og står i fare for å bli kastet ut når som helst.

To av barna til Beatrice går på skole støttet av faddere i NSP-AID. På skolen får de to måltid hver dag, noe som hjelper veldig på situasjonen hjemme.

Disse menneskene i Nairobi har få muligheter til å skaffe inntekter til et liv over fattigdomsgrensen. Men gjennom skolegang kan de ha et håp om utdanning, jobb og å skaffe seg et liv der en kan hjelpe familien ut av fattigdom og inn i et liv som gir optimisme.

Som fadder i NSP-AID kan du hjelpe ett og ett av disse barna, og du kan også blir familiefadder for å støtte en familie som Beatrice sin.

Dette er dessverre ikke en unik fortelling. Slummen er full av slike historier, men vi kan ikke gi opp håpet om å hjelpe mennesker ut av fattigdomen.