Valderøy ungdomsskole med innsamling

Vi er imponert over Valderøy ungdomsskoles generøsitet og innsats. Tiendeklassingene har hatt om fattigdomproblematikk på skolen, etter at vi holdt foredrag for dem tidligere i år.
De bestemte seg for å gi overskuddet fra musikalen deres til NSP Aid, og samlet inn 20.000 kroner.
Pengene vil gå til arbeidet i Kibera og Kawangware-slummene. Vi sikrer skolegang til over 1000 barn der, og like mange får tilgang til mat- og aktivitetsprogram gjennom uka.
Her sammen med André, som overrekte sjekken til oss på Håp-konserten.