Valuta endringer.

Vi regner med at alle har fått med seg at den Norske Kronen har svekket seg dramatisk den siste tiden, i forhold til de fleste andre valutaer. Dette får følge for alle som skal overføre kroner til annen valuta. I forhold mellom Kroner og Kenya shilling utgjør dette omlag 25 %. For overføring til Etiopia er det omlag samme endringer. Vi må komme tilbake til hvordan vi må møte dette i tiden fremover for å kompensere valutatapet.