Vi bidrar med penger til folket i slummene for å hjelpe under koronasituasjonen.

Folket som bor i slummene i Nairobi har det svært vanskelig nå. De har ikke mulighet å gå ut for å jobbe, derfor har de ikke penger til husleie, mat, vann, såpe osv.
Vi ønsker å bidra med dette. Vi har fått mange bilder fra dette arbeidet.