Vi styrker opplæringen på Faraja Childrens Home.

På siste styremøte, daglig leder i NSP Aid var med på møtet, drøftet styret for barnehjemmet en bedre opplæring av barna. Flere av barna har problem å følge med på skolen, all undervisningen er på engelsk og mange av barna har aldri lært engelsk. Dette er en utfordring. Barnehjemmet vil tilsette en egen engelsklærer på barnehjemmet og "Kyrkjetunet" i Ølen vil betale lønn til engelsk læreren.Dette kommer til å gi barna en bedre situasjon på skolen.