Video fra Kibira slummen i Nairobi.

Se på denne videoen og bli med oss som faddere, kr 200 pr mnd for et barn vil bidra til skolegang, mat og skoleuniform med mer.

http://www.youtube.com/watch?v=z7OG4hvf5Io