Vigra Indremisjon engasjerer seg i NSP Aid.

På hjemmesiden til Vigra Indremisjon finner du denne informasjonen: http://www.vigrabedehus.no/sider/hjem/nyheter/vil-du-vere-med-pa-dugnad/54/
Flott om andre forsamlinger og bedehus også kan bidra.