Vil du følge oss på Webinar mandag 8.februar kl.20 om Malaika Villages?

NSP Aid inviterer til webinar mandag 8.02.kl.20.00.
Vi i NSP Aid har lyst å nå deg som har vært og er med og gir penger til dette store prosjektet NSP Aid er med og realiserer i Kenya. Vi ønsker å gi foreldreløse barn et hjem og skolegang.
NSP Aid har jobbet i flere år med å realisere prosjektet Malaika Villages.

Malaika Villages er små barnelandsbyer for foreldreløse barn. Hvert bolighus er på 110 m2 og er et hjem for 8 barn og 1 mor.

Vi bygger flere hus sammen som et tun og midt i tunet er det et stort fellesbygg, i dette bygget er det kjøkken og matsal. Dette huset kan brukes til mange andre ting også.

Den første landsbyen åpnet 29.02 2020 sør for Mombasa, og den neste skal bygges utenfor Nairobi.

Vi inviterer til et webinar mandag 8.02. kl.20 der vi ønsker å informere mer om dette prosjektet.

Siden situasjonen i dag gjør det utfordrende å reise rundt og møte giverne, er det godt at det er mulig å nå dere på denne måten.

Har du en PC eller en moderne mobiltelefon kan du bruke den linken vi sender deg.

Trykk på linken, trykk på «Be om å få bli med», så vil vi slippe deg inn i møtet mandag den 8.02.kl.20.

Du kan velge om du vil vise bilde av deg selv og koble på mikrofon. Hyggelig om du vil det, men ønsker du å være anonym er dette helt ok, da er det bare en bokstav som kommer opp. Vi som slipper deg inn i møtet, vet hvem du er.

 

De som er invitert med er enkeltpersoner og noen bedrifter som har gitt og gir, i tillegg til elever fra noen skoler og ansatte i NSP Aid. 

 

Om du ønsker å være anonym under sendingen, er det ikke noen  problem. Du kan bli med uten å vise bilde av deg selv og kommentere.

Men det er hyggelig om dere viser bilder og har spørsmål å stille om prosjektet.

 

Klikk på dette:

https://meet.google.com/agd-nskk-znn

 

Hilsen og velkommen til informasjon om Malaika Villages.