Vil du være med å gi en kasse mat til en familie i slummen i Nairobi, til jul?

Jeg tenker på familier som bor i slummen i Nairobi vi har kontakt med gjennom skolearbeidet i Kibera og Kawangware.
Mange av de har problem å skaffe mat til familien sin, også når det er jul.
Tenk om våre medarbeidere i slummen kunne besøke noen familier og gi dem en kasse mat til jul.
En jule gave fra deg. Kr 250 er nok til en stor kasse mat.

Skal vi få dette til før jul må vi handle fort.

Vi må høre fra deg innen onsdag denne uken (den 16.12)

Send svar på sms 90865844 eller post@nsp-aid.com og si fra om du vil være med og hvor mange kasser du vil betale for. Send oss navn, adresse, og mail adresse.

Pengene sender du på konto 1503 25 02366 innen onsdag, da kan vi få det til.