WEBINAR For giverne til NSP Aid

Mandag 11.01.hadde NSP Aid det første webinaeret og inviterte giverne til evangelistene i Kenya og Etiopia. Dette er nytt både for oss og våre givere. De som deltok syns dette var en fin måte å få frem informasjon på. Vi må søke etter nye og andre måter å nå ut med informasjon nå når vi ikke kan reise og møte folk som før i lokaler rundt om i landet.