• Ingeborg Roth

WRAPS, et hjelpeprosjekt for jenter og kvinner i Etiopia

Dette er et nytt prosjekt for oss i NSP Aid, ønsker du å støtte dette send penger til konto 1503 25 02366.
WRAPS
I 2012 fant Allison Karnes og Ingeborg Roth ut at mange jenter i Etiopia sluttet på skole eller var borte fra skolen når de fikk menstruasjon. Våre ektefeller er leger ved et amerikansk misjons sykehus i Etiopia. Vi regnet fort ut at hvis jentene var borte fra skolen en uke hver måned i fem skoleår, mistet de et helt skoleår.

Da vi også fant ut at mange unge jenter kom til sykehus med stygge infeksjoner fordi de ikke hadde råd/anledning til å kjøpe bind, bestemte vi oss for å gjøre noe med dette.

Ingeborg Roth begynte opplæring av ei jente, Aynalem. Hun var nygift, hadde fullført videregående skole, men var arbeidsløs. Et helt år satt hun ved kjøkkenbordet hjemme hos Ingeborg. Hun lærte å bruke saks, tegne, klippe og bruke elektrisk symaskin.

 

Etter et år var vi klare til å starte opp. 

Vi flyttet syarbeidet til en leid container ved Soddo Christian Hospital, og ga arbeid til flere jenter som Aynalem lærte opp. Vi kontaktet undervisningsdepartementet og fikk en oversikt over skoler i Soddo by og i de nærliggende strøk. Vi laget et undervisningsopplegg om hygiene og menstruasjon. Først planla vi å bruke pc og prosjektor, men strømtilgang manglet ved flere skoler, så vi fikk laget store plakater på engelsk og amharisk.

 

Vi ble enige med leder for undervisning i Soddo, at vi ville undervise jenter i femte, sjette, sjuende og åttende klasse. Det første året delte vi alt ut gratis med støtte fra venner og bekjente i Norge og Amerika. Nå selger vi pakkene til jentene som går på skole i byen til ca 20 nok, i butikken til ca 40 nok, mens det koster oss ca 60 nok å lage dette.

 

Prosjektet har vokst svært raskt, og er blitt overveldende godt tatt imot.Vi har vært på mange skoler og i tre fengsler. Ved en skole ute i distriktet hadde vi 70 jenter i femte klasse, mens da vi kom til åttende var de bare 28 elever. Mange av de som hadde sluttet, hadde gjort det på grunn av mangel på noe å hjelpe seg med når de fikk menstruasjon.

Vi håper at dette etterhvert skal bli en lønnsom bedrift for disse som syr. Grunnen til at vi ikke kan ta det det koster oss å sy disse pakkene, er at vi ønsker å hjelpe de som trenger det mest.

 

Ingeborg Roth   ingeborg.roth46@gmail.com

 

Facebook: WRAPS Ethiopia

 

https://www.facebook.com/WRAPSforgirls