• Toyota-teamet på Arba Minch yrkesskole.

Om NSP Aid

Utdannelse gir håp. Håp om en fremtid langt borte fra slummen. Bare i Kibera-slummen i Nairobi, bor det i overkant av 1,1 millioner mennesker. Flere av disse er foreldreløse barn. Skolegang er deres eneste mulighet.

North South Partnership Aid (NSP Aid) bidrar ved å bygge og støtte barnehjem og skoler i Etiopia og Kenya. I tillegg støtter NSP Aid flere lokale organisasjoner – tilknyttet den lutherske kirken – med samme visjon. Organisasjonen er liten, men effektiv, på den måten sørger NSP Aid for at innsamlede midler mest mulig går til formålet. 
Bli med oss på reisen bort fra slummen!


NSP Aid er opprettet av bedriftledere som ønsker å bidra med støtte for å hjele barn og unge i den fattige verden til et bedre liv. Vi har hatt fokus på Kenya og Etiopia.