Bli involvert

Ved å støtte NSP Aid er du med på å gi flere barn og unge i Etiopia og Kenya håp om en fremtid. Du kan bidra ved hjelp av enkeltdonasjoner, faste donasjoner ved hjelp av vår fadderordning eller medlemskap i NSP Aid.Mer informasjon finner du på Bli involvert. Du er også velkommen til å kontakte oss på e-post: post nsp-aid.com.