Bli medlem i NSP AID

Dersom du er enig i vår visjon og ønsker å bidra med hjelp og støtte til barn og unge i Øst Afrika, er du velkommen å bli med som medlem i NSP Aid.
Vi er 110 medlemmer i NSP Aid.
Send oss en melding om dette på epost:gunnham online.no
og for innbetaling av medlems penger bruk vår bank konto1503.25.02366 til innbetaling.

Medlems penger er slik:

  • kr 1000 pr år for personer.
  • Kr 1000 pr. år for lag, stiftelser og organisasjoner. Medlemmer i angjeldende lag, stiftelse eller organisasjon betaler kr 200 pr. år.
  • Kr 200 pr år for ungdom / studenter under 25 år.
  • Kr 5000 pr. år for bedrift. Tilsatte i en medlemsbedrift betaler kr 200 pr. år.