Bedriftsmedlem i NSP Aid

Kr 5000 pr. år for bedrift. Tilsatte i en medlemsbedrift betaler kr 200 pr. år.

På ekstraordinært årsmøte i NSP Aid den 22.mai 2013 ble det bestemt å endre vedtektene til også å inkludere bedrifter og tilsette som medlemmer i foreningen.

En bedrift som blir medlem i NSP Aid får rett til å bruke logoen til NSP Aid på firmaets egen hjemmeside, men en link til NSP Aid sin hjemmeside.

NSP Aid vil på sin hjemmeside legge ut logoen til alle bedrifter som ønsker å bli profilert på NSP Ad sin hjemmeside.

 

Bedriften kan også få besøk av representant fra NSP Aid som kan informere om prosjekter, bedriften og tilsette har mulighet å delta i prosjekter som bidrar til et bedre liv for mennesker i den fattige verden.