Personlige medlemmer i NSP Aid.

Om du er enig i våre vedtekter og ønsker å bidra aktivt sammen med oss å nå våre visjoner er du velkommen å melde deg som medlem.
Du betaler kr 1000 pr år.
Lag, stiftelser, organisasjoner betaler kr 1000. Medlemmer i lag, stiftelser og organisasjoner som er medlem i NSP Aid betaler kr 200 pr år.
Ungdom og studenter under 25 år betaler kr 200 per år.