• Vi ser på tegninger før vi starter å grave på Malaika Villages
  • Før graving på Malaika Villages Faraja
  • Andreas Kårbø sammen med Sylvester i H2H og to gjester fra Norge på skolen i Kibera
  • Andreas Kårbø

Andreas Kårbø

Andreas Kårbø jobber i Øygarden som ingeniør i kommunen. Han er gift og har en voksen sønn som jobber i P7. Andreas og kona Kirsti jobbet for flere år siden for NLM i Kenya med vedlikehold av eiendommer til NLM. Andreas hjelper på frivillig basis med prosjekter i Kenya for NSP Aid.
Telefon +47 930 55 015
mail andrkaa online.no