Trude Margel

Trude sammen med daglig leder i Cinderella as, Gunhild Sjøvik på reise i Kenya
Trude sammen med daglig leder i Cinderella as, Gunhild Sjøvik på reise i Kenya

Trude Margel jobber i Cinderella as, med kontor i Oslo. Trude kommer fra USA, men bor i Oslo med familie. Etter avtale med Cinderella as kan Trude bruke av sin kompetanse for å hjelpe NSP Aid med ulike oppgaver; slik som å lage presentasjoner og skrive artikler. Cinderella as er også en aktiv partner for NSP Aid. For NSP Aid er alt dette gratis.
Trudes telefon +47 958 30 978
mail trude cinderellaeco.no