Regnskap og Revisjon

For NSP Aid har det fra starten vært prioritert og viktig at vi skal ha off. godkjent regnskaps kontor til regnskap og statsautorisert revisor. Regnskap er Økonomistyring ved Jan Roger Harjo Ålesund. Og revisor Oddmund Sandnes i Conabile as revisjon Ålesund

Derfor har vi valgt å ikke bruke ekstra penger på dette ved å bli medlem i for eks Innsamlingskontrollen.