Årsmøte 2014

Onsdag den15.mai kl.12 var det ordinært årsmøte i NSP Aid på Håhjem gård i Skodje.
Sak på møtet var justering av vedtektene, paragraf 3, punkt 4 ble justert. Viser til vedtektene.