Årsmøte 2015

Årsmøtet i NSP Aid ble arrangert på Håhjem Gaard i Skodje Kommune 2. juni.
På dette møtet ble Jakob Blom valgt inn i styret som ny medlem.