Årsmøte 2020

Lørdag den 20.06.kl.14 var det årsmøte i Gomerhuset i Skodje.
Vi valgte et nytt styret.
Med 6 medlemmer og 1. og 2. vara i styret.
STYRET ER SLIK

Leif Kjetil Gjendemsjø formann.
Peder Stette nestformann
Leif Hofseth styremedlem
Gunhild Sjøvik styremedlem
Isein Gjendemsjø styremedlem
Ivar Kynningsrud styremedlem

1. vara er Odd Asbjørn Nybø
2. vara er Tore Larsen

Daglig leder er Gunnar Hamnøy