Årsmøtet 2018

Årsmøtet for NSP Aid i 2018 ble lagt til Skodje bedehus torsdag den 7. juni kl.18,30. Før selve årsmøtet hadde vi et orienteringsmøte og Odd Asbjørn Nybø hadde en andakt.
Flere unge deltok å møtet.
Det var valg av nytt styre, Odd Næss og Hilde Kynningsrud gikk ut av styret og Iselin Gjendemsjø og Gunhild Sjøvik er nye medlemmer i styret. Fra før er Odd Kjell Sjøvik, Leif Hofset, Leif Kjetil Gjendemsjø og Jakob Blom med i styret.