Malaika Villages.

Barnelandsbyer i Kenya for foreldreløse barn.
NSP Aid samarbeider med Heart to Hear i Nairobi og Faraja Childrens Home sør for Mombasa med å bygge opp barne landsbyer i Kenya. Vi vil bygge opp på flere plasser i Kenya, og mindre enheter. Vi vil bygge i nært samarbeid med våre største og viktigste samarbeidspartnere i Kenya.

Våre største og viktigste samarbeidspartnere i Kenya; Heart to Heart i Nairobi og Faraja Children’s Home på Wema er de som skal fronte, bygge og drive barnalandsbyene NSP Aid er med på.

Vi vil bygge flere mindere og på flere plasse, ikke samle alt på et sted. Dette tror vi er langt bedre for barna.

 

Den første landsbyen blir bygd på Kenya kysten i samarbeid med Faraja Children’s Home (Faraja). Arbeidet på Faraja har vært finansiert av NSP Aid i 8 år og vi har et svært godt samarbeid med dem. Vi ønsker å bygge videre på dette gode samarbeidet.

Den neste landsbyen er så langt tenkt bygd utenfor Nairobi i Rongai i samarbeid med Heart to Heart, en organisasjon som NSP Aid har samarbeidet tett sammen med i 6 år. Heart to Heart har i dag en eiendom på 4 mål og de ønsker å kjøpe ytterligere 12 mål. I denne landsbyen vil vi bosette svært sårbare barn fra slummen og bygge skoler. Flere områder kan være aktuelle for videre utbygging.

 

 

Prisen for 1 bolighus er stipulert til ca kr 500 000 ink infrastruktur.

Dette kan være et godt prosjekt for en forsamling og menighet som ønsker noe konkret de kunn engasjere seg med.