6. juni 2019 startet arbeidet med å bygge den første barnelandsbyen Malaika Villages Faraja.

Graving startet 6. juni
Graving startet 6. juni

Arbeidet går fort fremover med 20 arbeidere hver dag. I landsbyen er det planlagt å sette opp 9 bolighus pluss et bygg i sentrum for matsal og kjøkken for alle husene. Først bygger vi 3 bolighus og sentrumsbygget, når husene er fylt av barn kan vi gå videre å bygge flere hus.
Vi planlegger også å kjøpe tomt i Kisarin utenfor Nairobi, det er et område på 28 mål Malaika Villages har fått tilbud om å kjøpe. Prisen er ca 80 000 kr pr mål.

Før vi kan invitere barn å bo i boligne må vi ha sponorer, noen som betaler for barna. Vi inviterer til å bli fadder for et barn. Vi trenger kr 1000 pr mnd til dette.

Vi mangler pr dato 2 faddere til første huset, det vil vi åpne i oktober 2019.