Framnes Kristne vgs er med.

Elevene på Framnes kristne videregående skole samlet inn kr 1,2 millioner til å bygge et tun i landsbyen, elevene på KVS Lyngdal samler inn tilsvarende dette skoleåret. En eldre kvinne har donert 1 mill kt til skolebygg, givere har betalt inn ca 2 mill til infrastruktur.

Flere personer har gitt beskjed om at de ønsker å finansiere et bolighus. Vi er ikke ferdig med kalkylen av bolighusene, men håper og tror at de vil koste  kr.250 000 kr hus, men med infrastruktur som må til er prisen vca kr 500 000 pr hus.