Kjøp av parsell på eiendommen vi må kjøpe for å bygge barnelandsby i Kenya

Kjære giver
I dag henvender vi oss til alle dere som er med og støtter arbeidet som NSP Aid er med på mellom foreldreløse og vanskeligstilte barn i Kenya.
Vi i NSP Aid ønsker å være med og støtte det arbeidet som den kenyanske hjelpeorganisasjonen Heart to Heart har satt i gang for å bygge opp en barnelandsby i Kenya for foreldreløse barn fra slummen i Nairobi.


I februar 2015 var jeg sammen med medarbeidere i Heart to Heart og representanter for barnehjemmet, Faraja Children’s Home, på besøk til Watoto i Uganda. Watoto har bygd opp 3 landsbyer og har omsorg for 3000 barn. 
Fra Watoto får vi overta tegninger og planer for deres driftsopplegg som kan kopieres, noe som vil redusere kostnadene ved oppbygging av barnelandsbyen.
I den ene av de vedlagte filer vises bilder fra en barnelandsby i Watoto som er modell for den påtenkte barnelandsby i Nairobi. Hvert hus er bolig for 8 barn, hvorav 4 jenter og 4 gutter mellom 3 og 18 år. Barn under 3 år er plassert i babyavdeling og de over 18 år i ungdomsavdeling. Det skal bygges skole og barnehage og ellers det som hører med til en barnelandsby.
Det er registrert en lokal organisasjon i Kenya som skal bygge og drive landsbyen. 


I begynnelsen av mai sende NSP Aid ut ett takkebrev og kopi av ett bilde som kunstneren Inger Giskeødegård i Ålesund har malt til NSP Aid til over 120 som har "kjøpt" sine parseller.

det er innbetalt ca 2 mill til tomtekjøp og infrastruktur og planlegging.

 
 .