Vi trenger noen flere "faddere" til barna som skal bo i Malaika Villages.

Husene i Malaika Villages Faraja nærmer seg å bli ferdige, vi håper at vi kan ønske de første barna velkommen å flytte inn før oktober i 2019, denne høsten.
Vi har "faddre" til de 2 første husene, DVS 16 barn.

Vi treneger noen til, slik vi kan åpne alle 3 husene når de er ferdige.

Barna som skal bo her kommer fra kysten. Et team har gått fra landsbytil landsby og fra hjem til hjem for å kartlegge behovet for hjelpetiltak for foreldreløse barn.

Dette er et viktig arbeid.

Vi ønsker å være til hjelp for de som trenger det mest.

Vi trenger kr 1000 pr mnd for å hjelpe 1 barn.

Om du syns kr 1000 er mye, er det også mulig at du kan være med å betale et mindre beløp, og vi finner andre givere til resten.

Kontakt oss, så sender vi deg et skjema du kan fylle ut og opprette en giveravtale.