Evangelister Kenya kysten.

Fra januar 2018 støtter NSP Aid den luthersk kirken på Kenya kysten med penger som gjør det mulig å gi de 15 evangelistene og 3 prestene i menighetene litt bedre lønn, sykekasse og en liten sparekonto. Og fra sommeren 2018 opprettet kirken et tilbud om bibelopplæring for evangelistene på kysten, en uke hver mnd. Dette er også finansiert av givere gjennom NSP Aid.
kr 750 pr mnd for å støtte en evangelist.