Møbler og utstyr til Farja Childrens Home

Til innvielsen av barnehjemmet på Faraja Childrens Home er det kjøpt inn nye møbler til alle rom i de to nye bolighusene.

Fra en giver har NSP Aid fått en stor gave som går til innkjøp av nye møbler (senger er kjøpt inn med penger fra giver på Smøla) til begge nye bolighusene på barnehjemmet og nytt utstyr til kjøkkenet i boligene.

Det er også kjøpt inn barannsikrings utstyr og opplæring i barnnværn. Brannvært og utstyret blir kjøpt inn fra Mombasa røde kors.