40 barn får støtte til skolegang i Voi.

Planen var at 20 elever skulle få hjelp til skolegang i Voi gjennom innsamlingen som den lokale foreningen Skodje Voi har startet opp, nå har de kommet i gang og 40 barn får gå på skole. Dette skjer på grunn av at den lokale organisasjonen i Voi har forsøkt å fordele pengene på en litt annen måte en planlagt. Pengene og administrasjonene går gjennom NSP Aid og blir fulgt opp i Voi av en lokal liten organisasjon "Set your roots".