Vennskapsforeninga Skodje Voi (Foreldreløse barn i Voi i Kenya)

Vennskap Skodje –Voi

Fra januar 2020 har vi gjort en endring med dette programmet. Vi har betalt ut en større sum som skal dekke skolegang for elevene i de 3 eldste klassene, slik de kan få fullføre grunn skolen.
Formelt har vi avsluttet dette prosjektet nå.

Siden 2012 har en gruppe i Skodje kommune på 3 damer organisert innsamling gjennom NSP Aid fo rå gi skolegang for barn i Voi i Kenya.

Skodje si vennskapskommune er Voi i Kenya.

 

Fleier års kontakt har skapt vennskap mellom Skodje og Voi. Vi har eit ønske om å realisere vennskapsprosjektet, der venner hjelper kvarandre ved å gi foreldrelause born i Voi skulegong.

Dei foreldrelause borna bur i heim med nære slektningar eller gode naboar- dette skaper trygge rammer og ikkje minst: er i tråd med kenyanske myndigheitene sine ønskjer.

Vårt bidrag vert å skaffe midlar til innkøp av skuleuniform, sko, gymutstyr, ransel som alle borna må ha for å få gå på skule i Kenya. I tillegg får skulen dei går på betalt for å gi eleven eit varmt måltid og naudsynt medisinsk hjelp.

Vi har no starta opp arbeidet og samarbeidsparten vår i sør etablerar no faste rutinar for innkjøp og rapportering. I dag er det 50 barn som får mulighet til skolegang gjennom denne ordningen. Det hele startet opp i 2013.

 

 

Kven samarbeidar vi med?

 

North- South Partnership Aid i Norge – dei har rekneskaps- og revisjonsoppgåvene for oss.

Set Your Roots Organization i Voi – vi har skrive samhandlinsavtale med dei- som vil stå for arbeidet der nede; Kartlegging, vurdering, tildeling og rapportering.

 

Korleis arbeider vi?

Det viktigaste er faste givarar som vil binde seg til å betale eit fast beløp pr mnd

(kr 200,- pr barn) eller valfritt beløp.

 

 

Pengane vi samlar inn vert overført til vår samarbeidande organisasjon i Voi som sørger for innkjøp, utdeling av utstyr og betaling til skulen for måltid og medisinsk hjelp.

Det var desse kvinnene som var med å organiserte dette i Skodje

Monica B. Relling           Anne Vibeke Nesset           Kari Grindvik

 

På siste årsmøte i foreningen, i november 2019 ble foreningen formelt lagt ned, men arbeidet med å hjelpe barn fortsetter som før gjennom NSP Aid.

 

Støtten til barn i Voi og skolegang vil fortsette også i 2020, med et tilbud til de som går i 8. klasse.

NSP Aid ønsker på sikt å fase ut støtten i Voi for å konsentrere seg om de barna som mulig har det enda veree, barna på gata og i slummene i storbyene.

NSP Aid bygger nå opp Malaika Villages, den første sør for Mombasa og den  andre utenfor Nairobi.

                            

 

For gaver til dette prosjektet bruk vårt kontonummer 1503 25 02366v