Vennskapsforeninga Skodje Voi (Foreldreløse barn i Voi i Kenya)

Vennskap Skodje –Voi
Fra januar 2020 har vi gjort en endring med dette programmet.
Dette programmet er stoppet fra NSP Aid sin siden nå.

Vi har betalt ut en større sum som skal dekke skolegang for elevene i de 3 eldste klassene, slik de kan få fullføre grunn skolen.
Formelt har vi avsluttet dette prosjektet nå.
Siden 2012 har en gruppe i Skodje kommune på 3 damer organisert innsamling gjennom NSP Aid fo rå gi skolegang for barn i Voi i Kenya.

Skodje si vennskapskommune er Voi i Kenya.

 

Fleier års kontakt har skapt vennskap mellom Skodje og Voi. Vi har eit ønske om å realisere vennskapsprosjektet, der venner hjelper kvarandre ved å gi foreldrelause born i Voi skulegong.

Dei foreldrelause borna bur i heim med nære slektningar eller gode naboar- dette skaper trygge rammer og ikkje minst: er i tråd med kenyanske myndigheitene sine ønskjer.

Vårt bidrag vert å skaffe midlar til innkøp av skuleuniform, sko, gymutstyr, ransel som alle borna må ha for å få gå på skule i Kenya. I tillegg får skulen dei går på betalt for å gi eleven eit varmt måltid og naudsynt medisinsk hjelp.

Vi har no starta opp arbeidet og samarbeidsparten vår i sør etablerar no faste rutinar for innkjøp og rapportering. I dag er det 50 barn som får mulighet til skolegang gjennom denne ordningen. Det hele startet opp i 2013.

 

 

Kven samarbeidar vi med?

 

North- South Partnership Aid i Norge – dei har rekneskaps- og revisjonsoppgåvene for oss.

Set Your Roots Organization i Voi – vi har skrive samhandlinsavtale med dei- som vil stå for arbeidet der nede; Kartlegging, vurdering, tildeling og rapportering.

 

Korleis arbeider vi?

Det viktigaste er faste givarar som vil binde seg til å betale eit fast beløp pr mnd

(kr 200,- pr barn) eller valfritt beløp.

 

 

Pengane vi samlar inn vert overført til vår samarbeidande organisasjon i Voi som sørger for innkjøp, utdeling av utstyr og betaling til skulen for måltid og medisinsk hjelp.

Det var desse kvinnene som var med å organiserte dette i Skodje

Monica B. Relling           Anne Vibeke Nesset           Kari Grindvik

 

På siste årsmøte i foreningen, i november 2019 ble foreningen formelt lagt ned, men arbeidet med å hjelpe barn fortsetter som før gjennom NSP Aid.

 

Støtten til barn i Voi og skolegang vil fortsette også i 2020, med et tilbud til de som går i 8. klasse.

NSP Aid ønsker på sikt å fase ut støtten i Voi for å konsentrere seg om de barna som mulig har det enda veree, barna på gata og i slummene i storbyene.

NSP Aid bygger nå opp Malaika Villages, den første sør for Mombasa og den  andre utenfor Nairobi.

                            

 

For gaver til dette prosjektet bruk vårt kontonummer 1503 25 02366v