Ny forening i Skodje.

Det er dannet en lokal forening i Skodje, Monica Relling er formann. Foreningen er medlem i NSP Aid. Foreningen samler inn penger som skal dekke utgifter til skoleklær, medisiner, et varm måltid for de foreldreløse barna i Voi kommune i Kenya som blir med i programmet. Kostnadene for et barn pr mnd er beregnet til kr 200.

Skodje og Voi er vennskapskommuner.