Julemat til familier i slummen, også i år, 2020

Hver år samler NSP Aid inn penger til Heart to Heart i Nairobi, slik de kan gi en stor kasse mat til jul fattige familier i slummen. Folk betaler kr 300 for en kasse. Julen 2018 ble det delt ut 1072 kasser med mat til jul, og i 2019 1700 kasser med mat.
I 2020 fikk 2200 familier en kasse / sekk mat til jul.

Til jul 2017 ble det utlevert 600 kasser med mat.

I  2018 fikk 1072 familier en kasse mat.

i 2019 fikk 1700 familier en ksse mat.

i 2020 fikk 2200 familier en kasse / sekk mat til jul.

 

Folk som vi gi en kasse mat kontakter oss og betaler inn kr 300 pr kasse til Vipps 117840 eller 1503 25 02277.

I Nairobi kommer de dette året til å dele ut matkassene til de som ve vurderer trenger det mest fra 4 forsjellig poster i slummen, og over flere dager. Dette for å ta hensyn til koronasmitten.