Julemat til familier i slummen

Hver år samler NSP Aid inn penger til Heart to Heart i Nairobi, slik de kan gi en stor kasse mat til jul fattige familier i slummen. Folk betaler kr 300 for en kasse. Julen 2018 ble det delt ut 1072 kasser med mat til jul.

Til jul 2017 ble det utlevert 600 kasser med mat. Dette vil vi fortsette med i 2018. Folk som vi gi en kasse mat kontakter oss og betaler inn kr 300 pr kasse til Vipps 117840 eller 1503 25 02277 og merker mat til jul.