40 barn får mat hver dag.

40 givere har tatt på seg å gi kr 140 hver mnd i året, dette dekker kostnadene vi har for å gi et godt og varmt måltid mat til 40 barn som trenger det i Kawangware slummen i Nairobi.
Maten blir kokt og servert på kirketomta som den lutherske kirken har i Kawangware i Nairobi. Bildet er av barna som får mat.