Adopsjon av barn også i Kawangware slummen.

I starten av januar fikk vi i NSP Aid tilsendt 58 nye bilder og navn på 58 barn som bor i Kawangware, Dette er barn som alle trenger hjelp til skolegang og mat. Ved utgangen av januar hadde vi funnet givere til alle barna.