Avslutningsfest for barna i førskolen i Kawangware.

Stor dag på "Prince of Peace" skolen som Heart to Heart har bygd opp og driver i Kawangware slummen. Stor fest for barna som fikk være med på dette. Barna er støttet av givere gjennom NSP Aid i Norge.