• Gunnar Hamnøy sammen med Mary og Sylvester, lederne i Heart to Heart

Barn har fått mulighet til å gå på skole i Kawangware og Kibera slummen.

Gjennom NSP Aid har vi fått givere som gjør det mulig for oss å gi skoleplass til 440 barn på skolene i Kawangware og Kibera slummene i Nairobi. NSP Aid kom med i dette arbeidet i april 2013, et arbeid som drives av "Heart to Heart" i Nairobi i Kenya. I tillegg til skoleprogrammet finansierer våre givere matprogram for 120 barn i Kawangware, 20 i Kibera og mat og husrom for 14 barn i Kawangware.

NSP Aid sine givere har også finansiert en skoleutvidelse i Kibera og en ny skole for 450 barn i Kawangware. Totalt er det plass til 800 barn i de to skolene. Vi har mange barn som fortsatt venter på skoleplass, flott om vi kunne fått med noen flere givere og dermed gi flere barn en mulighet. Et adopsjon koster kr 250 pr. mnd. Det starter opp et nytt skoleår snart.