Barn uten en seng i Kawangware.

Flere av barna som går på skolen i Kawangware slummen i Nairobi har ikke en familie og ei seng å gå tilbake til når skolen er slutt. Dette faktum måtte Heart to Heart gjøre noe med. De har leid ett bølgeblikk rom i et stor bølgeblikk skur i slummen. Jeg ble invitert med for å se hvordan barna hadde det. Vi gikk av tav skoleområdet, gjennom slummen og inn en port.

Innenfor porten har han som eier områdetet og bor i ett fint hus selv, bygd mange skur av bølgeblikk. Han leier ut små rom for 3000 shilling pr mnd. 3000 tilsvarer kr 275 pr mnd. Det er mange penger her i slummen. Heart to Heart har sett inn 3 etasjesenger, med totalt 6 madrasser. De har gjort avtale med en kvinne som bor i ett skur i samme områet og har mange barn selv, om å sove sammen med barna og ha omsorg for dem. Gi dem frokost og mat om kvelden. Totalt er det 11 barn som bor på dette lille rommet sammen med kvinnen. Her fins ikke noen ting i rommet annet en madrasser. Klær er det barna har på seg. Det var så varmt inne i dette rommet at jeg måtte ut. Her bor barn, uten foreldre. Ledderen i heart to Heart var så glad for at de endelig hadde funnet en plass barna kunne sover, alternativet er gata og søpla. Vi må ha kr 450 pr mnd for å gi ett barn ei seng og mat hver mnd. Det er 11 slike barn. Det er kr 4950 pr mnd.